Evangelizációs és missziói képzés (Piliscsaba)

A képzés célja evangelizációs és missziói ismeretek tanulása, a gyülekezeti tagok felelősségének felkeltése a biblikus, missziói, befogadó, családias gyülekezet építésében.

A képzésnek része a közös éneklés, az igehirdetési alkalmak, az imádkozás, egyéni és közösségi beszélgetések. Az igei alkalmak műfaja: áhítat, bibliatanulmány, evangelizáció. A záró istentiszteleten a tanfolyam tagjait is bevonjuk a liturgiába.

Témák: személyes hitélet, áhítattartás, lelkigondozás, látogatás, gyülekezetplántálás, felekezetek, szekták; missziói programok szervezése, játék a gyülekezetben, kirándulásszervezés; missziói munkaágak; lutheri teológia; imaközösség tartása, munkatársak, személyes és közösségi evangelizáció, gyülekezetépítés, kapcsolattartás; bibliatanulmányozás.

Előadók: Bakay Péter, Balog Eszter, Bozorády András, Füke Szabolcs, Gáncs Péter, dr. Garádi Péter, Győri Gábor, Győri Péter Benjámin, Horváth-Csitári Boglárka, Ittzés István, Kis János, Kovács László, Láng Emese, Lázárné Skorka Katalin, Martonné Némethy Márta, Ribár János, Sefcsik Zoltán, Smidéliuszné Drobina Erzsébet, Szeverényi János.

A piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban rendezendő képzés három hétvégét foglal magában: 2019. május 24–26. (az európai uniós választásokra mindenki hazaérhet), november 8–10.; 2020. május 15–17.

A szállás és az ellátás költségeit az országos egyház vállalja magára, az útiköltség a résztvevőket terheli. Köszönettel vesszük, ha a küldő gyülekezet segítséget nyújt ebben.

Jelentkezés és bővebb információ az evmis@lutheran.hu címen. Jelentkezni május 15-ig lehet.