Presbiterképzés (Révfülöp)

Több mint egy évtizede évről évre megrendezzük a presbiterképző tanfolyamot. Alulról jövő kezdeményezésként indult, hiszen a felügyelők országos találkozóján „dobták be” az ötletet. Fabiny Tibor professzor bábáskodásával indult, majd hosszú éveken át a közreműködésével zajlott a tanfolyam. Magas színvonalú képzést nyújt ma is, ezzel jó alapot kínál mindenkinek, aki a presbiteri szolgálatra készül, vagy abban már aktívan tevékenykedik.

Eddig több mint háromszáz presbiter vett részt a bibliaismeretet, egyházunk tanítását, az egyháztörténet ismereteit, az egyház életét és működését bemutató tanfolyamainkon.

Három konzultációt tartunk; mindhármon pénteken este kezdünk, és vasárnap délig vagyunk együtt a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Előadások, megbeszélések, műhelyfoglalkozások, áhítatok, közösségi programok sorából és istentiszteletből áll össze a tanfolyam tematikája. Lelkészek és világiak egyaránt oktatnak dr. Hafenscher Károly lelkész vezetésével.

2019 őszén tartjuk a következő kurzust, amelyre nagy szeretettel hívunk minden érdeklődőt. A három konzultáció időpontja: szeptember 20–22., október 11–13., illetve november 15–17.

A három hétvége nagy áldozatot jelent a résztvevőknek, de a tapasztalatunk az, hogy feltöltődve, maradandó lelki élményekkel gazdagodva távoznak a testvérek.

A „hallgatók” részvétele, amely magában foglalja a szállást és az ellátást is, ingyenes, az útiköltséget a résztvevő maga vagy a küldő gyülekezet állja.

A tanfolyam elvégzésekor a résztvevő oklevelet kap, amelyen ott a tudatos keresztény élet hitvalló mondata Pál apostol tollából: „…tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra.” (2Tim 1,12)

Jelentkezés és bővebb információ a revfulop@lutheran.hu címen.