Teremtés hete rendezvények támogatása – MEE Ararát pályázat 2020

Frissítve: 2020.10.21. 17:55
Beküldte galambos - 2020, augusztus 28 - 17:50
A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága pályázatot ír ki evangélikus gyülekezetek és intézmények részére a Teremtés hetére (2020. szeptember 27. – október 4.) tervezett teremtésvédelmi rendezvényeik megvalósításának támogatására. HOSSZABBÍTÁS! A Teremtés hete rendezvények 2020 – pályázat új benyújtási határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázat célja, hogy az evangélikus közösségekben a 2020. évi Teremtés hetén (2020. szeptember 27 – október 4.) országszerte teremtésvédelmi érzékenyítő és szemléletformáló események, rendezvények, akciók, megmozdulások, szervezett ünneplések valósuljanak meg, és hogy az eseményekről híradás érkezzen országosan. A közösségek teremtésvédelmi szándékaik megvalósításához kisösszegű anyagi támogatást, hozzájárulást igényelhetnek.

Bármely, a teremtésvédelem szellemiségében megrendezésre kerülő program megvalósításához igényelt eszköz, kellék, szolgáltatás támogatása. Lehet például kirándulás útiköltsége, ökumenikus szabadtéri istentisztelet kellékei, közös étkezés alapanyagai, szemléletformáló előadás elődadói díja, környezetjavító tevékenységek eszközei, teremtésvédelmi érzékenyítő foglalkozás alapanyagai stb.

Pályázók köre:
evangélikus egyházközségek (és plántáló egyházközségek)
evangélikus nevelési és oktatási intézmények
evangélikus diakóniai intézmények
Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázható összeg:
20-50 ezer forint.
A támogatás összege a benyújtott pályázatban megfogalmazott célokhoz rendelt eszközök és szolgáltatások indokolhatósága és racionális mértéke alapján kerül elbírálásra. A pályázati összegek odaítélésében a több helyi közösség együttműködésével megvalósuló események előnyt élveznek.

Pályázati önerő:
A pályázati űrlapon lehetséges és javasolt önerő feltűntetése, de a pályázat benyújtásának – indokolható esetben – nem feltétele bármilyen önerő megléte.

Pályázat feltételei:
A pályázatra való jelentkezés feltétele az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által meghirdetett „Teremtés heti helyi akciók” közé való előzetes regisztráció https://forms.gle/Scp1q93jRMowmT8S9 vagy http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5030
Egy rendezvényre (több szervező együttműködése esetén is) csak egy pályázat nyújtható be, és egy gyülekezet vagy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázó elfogadja, hogy az általa szervezett eseményt a pályázat kiírója és az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport médiafelületein közzéteszi és hirdeti.
A pályázó vállalja, hogy a megvalósult rendezvényről 5 munkanapon belül küld a kiíró részére (az arterm@lutheran.hu email címre) 2 db fényképet és kb. 200 karakter híradást.

Pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati (Google) űrlapon keresztül lehet, amely a ‘pályázati űrlap’ linkre kattintva elérhető:

Pályázati űrlap.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25. 18:00

A részletes pályázati leírást itt lehet elolvasni: 2020_TH-rendezvenyek_palyazat_kiiras_MEE-Ararat

FRISSÍTÉS!

Augusztus végén tettük közzé pályázati felhívásunkat, mellyel arra hívtunk Benneteket, hogy szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük meg összefogásban a Teremtés hetét. Továbbra is szeretettel hívunk mindannyiótokat, hogy ünnepeljetek velünk, de a járványhelyzet fokozódására és az ezzel járó bizonytalanságokra tekintettel, arra kérünk Benneteket, hogy a tervezett programjaitok szervezése közben (is) őrizzétek meg az éberségeteket, tájékozódjatok az aktuális járványügyi ajánlásokról, előírásokról és próbáljátok ezek ismeretében átgondolni, újragondolni programjaitokat annak érdekében, hogy a rendezvények ne veszélyforrás, hanem az egymásra figyelő, méltó és örömteli ünneplés eseményei legyenek a közösségeitekben.

Bátorítunk mindnyájatokat, hogy szervezzetek a Teremtés hetére a lehetőségek szerint és az adottságokhoz igazodva ünneplést, mert fontosnak tartjuk, hogy ebben a bizonytalan helyzetben is eljusson mindannyiunkhoz a remény üzenete. A remény az idei teremtés heti füzetnek alaptémája („Teremtő bizonytalanság – A remény nem csal meg”) és ez pont ebben a bizonytalan helyzetben kíván segítséget nyújtani, meghívni közös gondolkodásra. A Teremtés hete ünneplése, annak a világjárványnak árnyékában, amelynek megrendítő valósága nem független azoktól a folyamatoktól, ahogyan mi emberek bántunk és bánunk a teremtett világgal és környezetünkkel, még fontosabb most, mint bármikor máskor.

Szeretnénk a munkátokat és a tervezést azzal segíteni, hogy a korábban kiírt pályázat feltételein és keretein módosítunk az alábbiak szerint:

HOSSZABBÍTÁS! A Teremtés hete rendezvények 2020 – pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítjuk. Új benyújtási határidő: 2020. szeptember 25.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a meghosszabbított időszakban (2020. szeptember 14. és 25. között) benyújtott pályázatok esetében nem fogjuk tudni garantálni, hogy a támogatási összeg eljut hozzátok a rendezvény megvalósításáig, de a jóváhagyásról mindenképpen küldünk értesítést a Teremtés hete kezdőnapját megelőzően (2020.09.26.).

Továbbá szeretnénk azzal is segíteni Mindenkit a bizonytalanságok közepette, hogy a pályázati összegek felhasználási céljának módosítására bármikor lehetőségetek lesz – akár a rendezvény napján történő változtatás esetében is – erre vonatkozó kérvényeiteket igyekezni fogunk a legnagyobb rugalmassággal kezelni.

A pályázati támogatás felhasználási körében lehetőségetek van a Teremtés hetével kezdődően használatba vett teremtésvédelmi célokat szolgáló olyan eszközök beszerzésére is, amelyek hosszú távon szolgálják majd a közösség környezettudatos működését, illetve a pályázati összeget fordíthatjátok online megjelenéseket támogató szolgáltatásokra és eszközökre is, amennyiben ezeket a Teremtés hetének ünneplésével kezditek igénybe venni.

Isten áldása legyen munkátokon és erőfeszítéseiteken!

Jelentkezési felület a pályázat kiírásban elérhető:

UJ_2020_TH-rendezvenyek_palyazat_kiiras_MEE-Ararat