Gyülekezetimunkatárs-képzés

 

Kedves munkatársak és leendő munkatársak!

A Krisztus-követő élet és szolgálat csapatjáték. Mesterünk éveken át képezte tanítványait, csak utána küldte ki őket szolgálatba. Már az első apostolok is igyekeztek megosztani a különböző feladatokat a gyülekezetekben: igehirdetés, tanítás, diakónia…
Reformációi örökségként is hirdetjük az egyetemes papság lehetőségét és felelősségét. Minden megkeresztelt embernek életre szóló küldetése a tanítványság (tanulás) és a tanítvánnyá tétel (tanítás): a kapott isteni ajándékok továbbadása szóval és cselekedetekkel. Krisztustól kapott küldetésünk hűséges és hatékony betöltése érdekében hirdetjük meg egyházunk már eddig is működő és most induló munkatársképző tanfolyamait.

Éljen a felkínált lehetőségek valamelyikével, illetve hívja fel mások figyelemét is ezekre a képzési alkalmakra. Vegyük komolyan Jézus ma is aktuális biztatását: „…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.”

Viszontlátásra a közös tanulás örömében, a jóízű csapatmunkában:
Gáncs Péter, a képzések koordinátora

 

Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024/25

Ősztől immár hat szolgálati területen hirdetjük meg a szakirányú gyülekezetimunkatárs-​képzést: gyermek-​ és ifjúsági munka, gyülekezetmenedzsment, diakónia, médiamunka, egyházzenei munkatárs.

Reménység szerint ebben az esztendőben az általános tisztújítás minden szinten felpezsdíti egyházunk életét, és megnövekszik az igény gyülekezeteinkben a munkatársképzésre is. Ősztől immár hat szolgálati területen hirdetjük meg a szakirányú gyülekezetimunkatárs-​képzést: gyermek-​ és ifjúsági munka, gyülekezetmenedzsment, diakónia, médiamunka, egyházzenei munkatárs.

Az immár harmadízben felkínált szakképzés sajátossága, hogy az ősztől tavaszig hét szombatot felölelő képzési napok mindig közös lelki alapozással indulnak, hiszen nem titkolt célunk – a tanulás, a fejtágítás mellett – a szív, a lélek tágítása, hitünk, elköteleződésünk erősítése.

Fontos a képzés bibliai ihletésű mottója is. Tapasztaljuk, hogy nem jó sem a lelkészeknek, sem a gyülekezeteknek, ha a felelős vezetőknek magányosan kell megküzdeniük a sokszínű szolgálat kihívásaival. Hangsúlyos, hogy a lelkészek mellé szeretnénk munkatársakat, igazi csapatjátékosokat képezni, nem pedig föléjük, alájuk, helyettük…

A felvételhez szükséges lelkészi ajánlás mellett a képzés teljes folyamatába, minden gondjába és örömébe szeretnénk belevonni a küldő gyülekezetek vezetőit, akikre a tanulók segítő mentoraiként is számítunk.

A jóízű közös munka reménységével várjuk a jelentkezőket és az együttműködést évi igénk bátorításával: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Gáncs Péter, a képzés koordinátora

Jelentkezés

Jelentkezni csak lelkészi ajánlással lehet 2024. május 31-ig.

Szakirányok

Diakónia – gondoskodó gyülekezet:
● „Kezek evangéliuma” (Sztehlo Gábor)
● diakóniai csoport szervezése – idősek, betegek és magányosak látogatása
● a formális diakóniai önkéntesség lényege és gyakorlata bibliai alapokkal
● a gyülekezet és a területén működő diakóniai intézmény együttműködése
● diakóniai spiritualitás – az istentisztelettől a rászorulókig
● evangélikus szolgáló közösség – lelkiség, szolgálat, gyülekezetépítés

Gyermekmunka – növekedő gyülekezet:
● a gyermekek közötti szolgálat sajátosságai
● gyermek-​bibliaóra: tartalom – tervezés – megvalósítás
● programszervezési ismeretek (például gyereknap, tábor, kirándulás)
● játékok, ötletek, módszertan
● gyermekek részvétele a gyülekezet életében
● figyelem-​ és fegyelemfenntartás

Gyülekezetmenedzsment – felelős gyülekezet:
a) Stratégia, tervezés szakirány:
    ● stratégiakészítés
    ● projekttervezés és -​végrehajtás
    ●pályázatfigyelés, pályázatkészítés

b) Gyülekezeti ügyintézés szakirány:
    ● hivatali adminisztráció
    ● egyházi pénzügyi kapcsolatok
    ● állami és egyházi ügyintézési felületek

Közös témák:
    ● teremtésvédelem és fenntarthatóság a gyülekezeti életben
    ● adatvédelmi tudnivalók
    ● értékeink megőrzése a gyülekezetben

Ifjúsági munka – befogadó gyülekezet:
● életkori, generációs sajátosságok (útkeresés, bizalom, önismeret, megszólítási mód)
● falusi vagy vidéki / kis vagy nagy ifi
● ifialkalmak, programok szervezése
● interaktív témafeldolgozási módszerek
● közösségépítés, istentiszteleti szolgálat
● érzékeny teológiai témák átadása

Médiaszolgálat – kommunikáló gyülekezet:
● gyülekezeti kommunikáció a médiakommunikációs trendek tükrében
● média-​ és újságírói alapismeretek, szövegírás
● gyülekezeti honlap és újság szerkesztése
● hang- és képanyag megfelelő elkészítése és hatékony közlése
● közösségi média (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) az evangélium szolgálatában
● megszólítás gyülekezeten belül és kívül

Zenei munkatárs – éneklő gyülekezet:
● az éneklés örömének közvetítése
● kisebb csoportok és az egész gyülekezet megénekeltetése
● énektanítás, kánonéneklés
● felkészülés az új énekeskönyv megismerésére
● a rejtőző zenei képességek feltárása
● istentiszteleti szolgálat, együttműködés

Közös alapképzés

A párhuzamosan – egy időben, de más teremben – zajló szakképzések mellett hitmélyítő, identitáserősítő alapképzés is része a programnak. A jelentkezők létszámától függően, interaktív módon, élményszerűen dolgozzuk fel együtt a Szentírás és hitvallásaink legfontosabb tanításait.

Hasznos információk

Az előadók egyházunk országos irodájának (gyülekezeti és missziói, oktatási, gazdasági osztály, EPSZTI), az evangélikus médiának, a Kántorképző és Egyházzenei Intézetnek, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem Diakóniai Képzési Központjának a szakemberei, illetve a gyülekezetekben az adott területen már sokat tapasztalt lelkészek és munkatársak. A képzés gazdája Gáncs Péter.

A képzések időpontjai és helyszíne: 2024. szeptember 21., október 19., november 30., 2025. január 18., február 15., március 29., május 10. (záróünnep), szombatonként 9.30-tól 16.30-ig az országos iroda épületében (Budapest VIII. ker., Szentkirályi u. 51.).

A képzés és az ebéd költségeit az országos egyház állja. Az útiköltség a résztvevőt vagy a küldő gyülekezetet terheli.

Kérdés esetén a gyulmisz@lutheran.hu címen lehet érdeklődni.

További információk ITT érhetők el.