Szakirányú gyülekezetimunkatárs-képzés

Frissítve: 2022.09.30. 10:23
Beküldte galambos - 2022, április 7 - 19:00
Nem jó a lelkésznek egyedül szolgálni… Képezzünk mellé munkatársakat! Egyházunk ismét képzési lehetőséget kínál a gyülekezeti élet különböző területein. Jelentkezési határidő: 2022. május 31.

Nem jó a lelkésznek egyedül szolgálni…

Képezzünk mellé munkatársakat!

Szakirányú gyülekezetimunkatárs-képzés

JELENTKEZÉSI FELÜLET: gyulmts.lutheran.hu

Egyházunk ismét képzési lehetőséget kínál a gyülekezeti élet következő területein:

Gyermekmunka – növekedő gyülekezet:
     • a gyermekek közötti szolgálat sajátosságai
     • gyermek-bibliaóra: tartalom – tervezés – megvalósítás
    
programszervezési ismeretek (például gyereknap, tábor, kirándulás)
    
játékok, ötletek, módszertan
    
gyermekek részvétele a gyülekezet életében
    
figyelem- és fegyelemfenntartás

Ifjúsági munka – befogadó gyülekezet:
    
életkori sajátosságok (önismeret, útkeresés, bizalom, párkapcsolat…)
    
ifialkalmak, programok szervezése
    
eszközök, módszerek
    
csoportalakítás és közösségépítés
    
érzékeny kérdések: függő, veszélyeztetett, bántalmazott fiatalok

Gyülekezetmenedzsment – felelős gyülekezet:

     a) Stratégia, tervezés szakirány:
         
stratégiakészítés
         
projekttervezés és -végrehajtás
         
pályázatfigyelés, pályázatkészítés

     b) Gyülekezeti ügyintézés szakirány:
    
     hivatali adminisztráció
          egyházi pénzügyi kapcsolatok
    
     állami és egyházi ügyintézési felületek

     Közös témák:
         természet- és teremtésvédelem, fenntarthatóság a gyülekezeti életben
         
adatvédelmi tudnivalók 
         
értékeink megőrzése a gyülekezetben

Médiaszolgálat – kommunikáló gyülekezet (ÚJ SZAKIRÁNY!):
    
média-, újságírói alapismeretek
    
hogyan készítsünk jó
    
plakátot
    
fotót
    
gyülekezeti újságot
    
honlapot
    
hang- és képanyag megfelelő elkészítése és hatékony közlése
    
közösségi média (Facebook, Instagram) az evangélium szolgálatában
     megszólítás gyülekezeten belül és kívül

Diakónia – gondoskodó gyülekezet:
    
• „Kezek evangéliuma” (Sztehlo Gábor)
     diakóniai csoport szervezése – idősek, betegek és magányosak látogatása
     a formális diakóniai önkéntesség lényege és gyakorlata bibliai alapokkal
     a gyülekezet és a területén működő diakóniai intézmény együttműködése
     diakóniai spiritualitás – az istentisztelettől a rászorulókig
     evangélikus szolgáló közösség – lelkiség, szolgálat, gyülekezetépítés

Az alapok közös megerősítése minden résztvevő számára:

A párhuzamosan – egy időben, de más teremben – zajló szakképzések mellett hitmélyítő, identitáserősítő alapképzés is része a programnak. A jelentkezők létszámától függően, interaktív módon, élményszerűen dolgozzuk fel együtt a Szentírás és hitvallásaink legfontosabb tanításait.

Az előadók egyházunk országos irodájának (gyülekezeti és missziói, oktatási, gazdasági, pályázati osztály, EPSZTI), az evangélikus médiának, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem Diakóniai Képzési Központjának a szakemberei, illetve a gyülekezetekben az adott területen már sokat tapasztalt lelkészek és munkatársak. A képzés gazdája Gáncs Péter.

A képzések időpontjai és helyszíne: 2022. szeptember 17., október 22., november 19., 2023. január 28., február 18., március 18., április 15. (záróünnep), szombatonként 9.30-tól 16.30-ig az országos iroda épületében (Budapest VIII. ker., Üllői út 24.).

A képzés és az ebéd költségeit az országos egyház állja. Az útiköltség a résztvevőt vagy a küldő gyülekezetet terheli.

Jelentkezni csak lelkészi ajánlással lehet 2022. május 31-ig.

JELENTKEZÉSI FELÜLET: gyulmts.lutheran.hu

(A plakát INNEN tölthető le.)