A világosság hírnökei – Beszámoló a huszadik országos evangélikus bábfesztiválról

Frissítve: 2024.05.13. 12:49
Beküldte galambos - 2024, május 13 - 12:48
Színvonalas előadásokban, változatos technikákban és egyedi bábokban lelhette örömét a huszadik országos evangélikus bábfesztivál közönsége. Az esemény ismét bizonyította, hogy a gyülekezeti bábozás nem csupán közösség-​, hanem gyülekezetépítő is. A Budapest-​Kőbányai Evangélikus Egyházközség Kápolna Színpadán május 11-én az ajkai, az alsósági, a büki és a soproni gyülekezet bábcsoportja mutatta be produkcióját.

Ismét telt ház fogadta az előadókat az egyházunk országos irodájának gyülekezeti és missziói osztálya szervezésében zajlott seregszemlén. A János evangéliumát fókuszba helyező alkalom már az áhítat elcsendesedésében is különleges volt, ugyanis a helyi gyülekezet lelkésze a barátjával, Vakonddal lépett a mikrofonhoz. A bábos áhítat során Benkóczy Péter rámutatott: Jézusnak a „ti vagytok a világ világossága” kijelentése (Mt 5,14a) azt a kegyelmi üzenetet hirdeti, hogy az istenhívő ember „a sötétségben is a világosság hírnöke tud lenni”.

Az áhítat és közös éneklés után Varga Nárcisznak, a gyülekezeti és missziói osztály gyermek-​ és ifjúsági referensének moderálásával kezdődtek meg az előadások.

Az ajkai gyülekezet konfirmandusokból álló bábcsoportja Via Dolorosa című darabjában János evangéliuma alapján az üres sír felé vezető utat mutatta be megszemélyesített tárgyak segítségével. A Pablényi Edina lelkész vezetésével felkészült bábozók játéka nyomán „megszólalt” többek között a korbács és a töviskoszorú; a két tárgy az emberi téves döntéssel szemben felismerte Jézusban a „fájdalmak férfiát” (Ézs 53,3). Az előadás nem az üres sírnál fejeződött be, hanem a feltámadás örömével zárult.

A büki gyülekezet idén tizenöt éve alakult bábcsoportja megújult formációval, de az előző évekhez hasonló igényes előadással ajándékozta meg a nézőket. A Giczi Nikolett hitoktató és Simon Réka lelkész rendezte, Van egy barátom című előadásból – a bibliai történetelmesélés mellett – az is kiderült, hogy lehet másoknak invitálóan beszélni Isten szeretetéről. A darabban gyerekek lesznek figyelmesek társaik énekére, majd megkérdezik, hogy ki az a Jézus, akiről énekelnek. Onnantól a bőröndből előkerülő tárgyak révén elevenedik meg a színpadon a Biblia világa. A kifejező bábtechnikai előadással bemutatott darabban a nagyhét eseményei és a feltámadás kerül a színpadra. A darab végül a játszó gyermekek epizódjával zárul, akik immár együtt énekelnek dicséretet.

A soproni gyülekezet generációkat összefogó társulata Cséry Ágnes hitoktató vezetésével vitte színre A fény útja című darabot. A különféle bábtechnikák alkalmazásával előadott darab elején árnyjáték formájában vált láthatóvá Krisztus áldozata, majd botbábok alkalmazásával egy tűzeset miatt veszélybe került farm képe elevenedett meg. A történet rámutatott: ahogyan a tyúkanyó oltalmazza csibéit, úgy védi Jézus az övéit, sőt önmagát is feláldozza. Végül a Krisztusban újjászületést szimbolizálva a színpadot ultraviola fénnyel világították meg.

Az alsósági egyházközség négy éve alakult bábcsoportja Heczel Sándorné és Antal Veronika vezetésével elsősorban újrahasznosított anyagokból alkotott bábokkal és díszletekkel érkezett a bábfesztiválra. A lehetetlennek hitt csoda című darabjukban érzékeltették, hogy az a kegyelem, amelyet az Úr Jézus földre jöttében és áldozatában véghez vitt, bár elsőre lehetetlennek tűnik, mégis valós, megtörtént esemény. Ennek fényében a közönség többek között láthatta az előadásban a kánai menyegzőnek, az ötezer ember megvendégelésének vagy Jézus vízen járásának történetét, valamint a nagyhét eseményeit és a feltámadást.

A bábelőadásokat követően a szakmai zsűri teológiai és bábtechnikai szempontok alapján értékelte a produkciókat. A zsűri elnöke, Krista Anita bábművész nemcsak méltatta az előadásokat, hanem szakmai javaslatokat is megosztott a résztvevőkkel, valamint kiemelte a felkészítő tanárok elkötelezettségét.

A bábfesztivál Szidoly Rolandnak, a gyülekezeti és missziói osztály osztályvezető-​helyettesének, ifjúságimunkaág-​vezetőnek a záró szavaival, valamint áldással zárult.

 

 

Cimkék: