Bárdossy Tamás

Frissítve: 2020.09.07. 12:55
Beküldte galambos - 2020, szeptember 1 - 10:19
Gyülekezeti referens

Sokfelé tekinteni és összetartani – e két folyamat egyidejűleg van jelen az életemben.

Egy terület, szemléletmód sosem adott teljességet számomra – minden bizonnyal ezért tanultam közgazdaságtant, teológiát, jogot, államigazgatást egyetemeken, s némi természettudományt, pszichológiát, vezetési-szervezési ismereteket egyéb formában. Munkahelyekben már nem voltam ilyen szerteágazó: 16 és fél évet dolgoztam az Országgyűlésben, majd három és fél éve vagyok a MEE országos irodáján. Mindkét helyen szükséges volt a sokfelé tekintés: a sokféle szempont összegyűjtése és egységbe fogása.

Ami végigkíséri életemet: az evangélikus egyházhoz való szoros kötődés. Lelkészgyerekként „bele születtem”, majd kántorképző tanfolyamok, ifjúsági táborok (előbb résztvevőként, majd vezetőként) következtek. 1997-ben egyházmegyei felügyelővé és zsinati taggá választottak, előbbi tisztséget 2003-ig, utóbbit 2012-ig töltöttem be, közben a zsinat nemlelkészi elnökeként és bizottsági elnökként is tevékenykedtem. 2011-től pedig az országos irodán gyülekezeti referens poszton igyekeztem a gyülekezetek és más egyházi szervezetek gondjait oldani. A megerősítő hátteret a család: két gyermekem, szüleim, testvéreim, s a baráti kör biztosítja mindehhez.

Sokféleképpen veszélyeztetett és sérült életünkben feladatomat úgy fogom fel, hogy simogatni akarok. Helyre, helyére simogatni folyamatokat, helyzeteket, konfliktusokat, helyzeteket, lelkiállapotokat. Egyházban, gyülekezetekben, intézményesen és privát módon is. Úgy remélem: az újonnan induló Gyülekezeti és Missziói Osztályban munkatársaimmal együtt sokat tehetünk e téren.

Bárdossy Tamás gyülekezeti referens, E-mail: tamas.bardossy@lutheran.hu