Megjelent a Békesség néktek! – Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2021-2022 kiadvány

Frissítve: 2022.09.12. 18:50
Beküldte galambos - 2021, augusztus 17 - 10:27
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztálya szerkesztésében és kiadásában megjelent és online változatban már elérhető a Békesség néktek! című, 2021-2022-es évre vonatkozó evangélikus gyülekezeti munkaprogram.

A Gyülekezeti és Missziói Osztály évről-évre közreadja a lelkészeket, gyülekezeti munkatársakat, hitoktatókat segítő gyakorlati kézikönyvét. A Békesség néktek! címmel megjelent kötet idei évre vonatkozó központi témája Isten és ember, ember és embertárs, valamint a teremtett világ és ember közötti békesség keresése. A szerzők a teológiai alapvetésen túl e tematika mentén, bibliaórai és ifjúsági sorozatokon keresztül segítik az egyes alkalmakra készülést.

TARTALOM:

ELŐSZÓ, TEOLÓGIAI ALAPVETÉS

– Németh Zoltán: Békességhordozók (3)
– Orosz Gábor Viktor: Béke – Betekintés a béke bibliai, teológiatörténeti, hatalomelméleti és szociáletikai értelmezésébe (5)

BIBLIAÓRA

– Vladika Zsófia: A boldogmondások mint a békességkeresés útja (31)
– Czöndör István: A békességre törekvés lépései (60)
– Farkas Ervin: Békesség néktek! (92)
– Bakay Péter: Egy asztalnál – Cigánymisszió, békességkeresés, önfelfedezés (129)
– Réz­-Nagy Zoltán: Békességkereséseink – Ember és környezete (152)
– Béres Tamás – Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin: Békesség néktek! – Hitünk és hitetlenségünk a békesség útján (204)
– Csepregi András: Krisztus és a politikai közösség – Bibó István nyomán (258)
– Galambos Ádám: Múlt és jelen szolgálói – Évfordulók 2022­-ben (290)

ADVENTI ÉS BÖJTI SOROZAT

– Békesség néktek! – Adventi és böjti sorozat (343)
– Németh Kitti: Adventi sorozat (345)
– Németh Kitti: Böjti sorozat (359)

GYERMEK / IFJÚSÁG

– Arató Lóránd: Fekete­fehér történetek – Ifjúsági bibliaóra (389)
– Csorbáné Farkas Zsófia: Adventi és karácsonyi műsorok (411)
– Csorbáné Farkas Zsófia: Passió (színdarabok) (428)
– Csorbáné Farkas Zsófia: Foglalkozás a boldogmondások alapján (442)
– Csorbáné Farkas Zsófia: Ötletek csendesnapokhoz (446)
– Szemerei Gábor Benjámin: Békesség néktek! – Családi istentiszteletek (451)
– Baranyay Bence: Békesség fejedelme – Gyermektábori program (492)

A Békesség néktek! című online könyv itt érhető el:

Békesség néktek – Evangélik... by Osztály Gyülekezeti és Miss...

A könyv PDF változata INNEN tölthető le.

Békesség néktek! | Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok
Főszerkesztő: Németh Zoltán, szerkesztette: Galambos Ádám
Gyülekezeti és Missziói Osztály, 2021

Németh Zoltán, a Gyülekezeti és Missziói Osztály osztályvezetőjének Békességhordozók címmel írt előszava: 

A boldogmondások megértéshez nem elég pusztán azt az irányt látni, amely felé ezek a felsorolások mutatnak. Látni kell azt az ellenpólust is, amely az egyes állítások kapcsán az ellenkező, a másik irányba mutat. Amivel szemben, amivel ellentétben Jézus megfogalmazza a maga megállapításait a boldogsággal kapcsolatban. Itt nem útmutatásról van szó. Nem tanácsokat kapunk, hogy hogyan, miképpen lehet boldog az ember. Nem egy módszerről van szó, a boldogmondások nem egy nyolclépéses boldogságprogram. Egyszerű ténymegállapítás történik. Jézus mintegy kijelenti, hogy valójában kik a boldogok. Nem azok, akik annak látszanak. Nem azok, akiknek – látszólag – minden okuk meglenne a boldogságra. Hanem pont ellenkezőleg. Jézus azokat nyilvánítja boldognak – minden bizonnyal a hallgatói lehettek ilyenek –, akik magukat nem tartották annak, és Jézus szavait hallva biztosan felvonták a szemöldöküket, talán még tiltakoztak is csendben magukban vagy akár hangosan. De csodálkozni biztosan csodálkoztak rajta. Igen, mert Jézus boldogságértelmezése más alapon nyugszik. Nem a hatalom, az anyagiak, a körülmények, az egészség stb. annak az alapja, hanem Isten közelsége, Isten szolidaritása, közösségvállalása az emberrel, odafordulása az emberhez. Nem elérni, megszerezni valamit, hanem elfogadni. Észrevenni, meglátni, felismerni. Megengedni magunknak. Az üdvösséghez hasonlóan. Ahogy üdvözíteni nem tudjuk magunkat, úgy boldogítani sem. Minél kevesebb ruha takarja a mezítelenségünket, minél kevesebb fájdalomcsillapító tompítja az emberlétünkből adódó kínjainkat, minél kevesebb pótszerrel élünk a mulandóságunk feledtetésére, annál nagyobb az esélye, hogy megnyíljunk Isten boldogító felénk fordulása előtt.

Döbbenetes, de az igazi, valódi boldogság valójában félelmetes. Ha egyetlen képbe akarnám belesűríteni a Jézus szerinti boldogság lé­nyegét, akkor az a tékozló fiú hazatérése. Eszköztelenül, sírva, szelíden, elfogadón, beletörődötten, szomjazón és éhezőn, saját történetétől, önmaga ás mások bűnétől üldözötten megérkezni az ölelésbe.

Hogy kik a békességszerzők? Egész egyszerűen azok, akikben békesség van. Az Isten által megöleltek békessége. Békességhordozók. Akik a szívükben hordozott békességgel forgolódnak a többiek között. A béke szigetei, a békesség forrásai egy harcias, az élet különböző területein felállított arénáktól hangos világban. Nem prédikálnak a békességről, nem beleavatkoznak mások konfliktusaiba, illetve életébe, hanem a puszta jelenlétükkel ráirányítják a figyelmet egy viadalok, védőfelszerelések, pótszerek és fájdalomcsillapítók nélküli létezés lehetőségére.

Szívek és helyiségek. Lelkészek, gyülekezeti munkatársak, hitoktatók szívei. Lelkészi hivatalok, templomok, gyülekezeti és osztálytermek helyiségei. Talán ma leginkább arra van szükség, hogy ezek a szívek és a szívek hatására a körülöttük lévő helyiségek az ő békességének terei legyenek. A tékozló fiúk és leányok hazatérésének, az utcáról beszédülő vámszedők imádságának, a saját történetük által üldözöttek menedékének helyei. A boldogmondásokhoz hasonlóan antitézisei a versengés, a harc, a küzdelem arénáinak. Kápolnái a boldogító isteni jelenlétnek.