Evangélikus gyermek és ifjúsági pályázat 2015.

Frissítve: 2015.07.10. 11:20
Beküldte galambos - 2015, március 30 - 16:06
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztálya által kiírt Evangélikus Gyermek- és Ifjúsági Pályázat.

Evangélikus Gyermek- és Ifjúsági Pályázat

2015.

Kiíró: A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztálya

 

Pályázhatnak:

 • - evangélikus egyházmegyék
 • - evangélikus egyházközségek

 • - evangélikus oktatási intézmények

 • - evangélikus cserkészcsapatok

 • - evangélikus egyetemi gyülekezetek

Pályázat célja:

 1. A. – Evangélikus gyülekezetek gyermek és/vagy ifjúsági táborainak/programjainak/ rendezvényeinek támogatása. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek legalább három evangélikus gyülekezet és/vagy oktatási intézmény közösen megtervezett és lebonyolított programját mutatják be.

ÚJ: A kategórián belül pályázhatnak azon gyülekezetek, akik saját tábort nem tartanak, a gyülekezet ifjúságából fiatalok részvételi támogatására a MEE országos ifjúsági táboraiban.

Egyházunk gyülekezeteinek, oktatási intézményeinek együttmunkálkodása új távlatokat nyit a gyermek- és ifjúsági munka területén, ezért a jövőben kiemelten szükséges ezen együttműködésre való hajlandóság ébresztése, fejlesztése, támogatása.

Kérjük, hogy a tervezett program/rendezvény részletes programtervét mellékeljék a pályázathoz.

Egy gyülekezet, oktatási intézmény csak egyetlen összefogásban vagy egyénileg nyújthat be pályázatot.

 

 1. B. – Evangélikus gyülekezetekben, egyházmegyékben, oktatási intézményekben gyermek és/vagy ifjúsági alkalmak megrendezéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása 50 000 Ft-ig.

 

 1. C. – Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, oktatási intézmények zenei táborainak támogatása.

Egyházunk országos ifjúsági munkájának egyik meghatározó területe a zenei nevelés, a fiatalok elérése és megszólítása az ifjúsági könnyűzene nyelvén. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság szükségesnek és fontosnak tartja ennek a területnek a támogatását, ezért a zenei táborokat kiemelten támogatja az idei évben. Ezért azon pályázók, akik tematikus zenei táborra pályáznak a „C” kategóriát jelöljék meg, ne pedig az „A” kategóriát.

 

PÁLYÁZATI CÉLKÉNT A HÁROM KATEGÓRIA („A”, „B”, és „C”) KÖZÜL CSAK EGY VÁLASZTHATÓ!

 

Kérjük, hogy a pályázatot egy példányban, postai úton juttassák el a

Gyülekezeti és Missziói Osztály címére:

Magyarországi Evangélikus Egyház

Gyülekezeti és Missziói Osztály

1450 Budapest, Pf. 21.

 

Az A , B, C kategória elszámolásaként tartalmi ÉS pénzügyi elszámolást egyaránt kérünk!

A pályázaton szétosztható támogatások 2015-ben rendelkezésre álló kerete: 2 500 000 Ft

kiegészülve az ifjúsági offertóriummal, melynek becsült összege: 2 500 000 Ft

 

A benyújtott pályázatokat Gyermek- és Ifjúsági Bizottság delegált tagjai bírálják el.

Az elbírálási folyamat lezárása után a támogatottak listája a http://gyulmisz.lutheran.hu/ honlapon fog megjelenni.

 

A pályázatok postára adási határideje: 2015. április 27. 24:00

A kiírt határidőn túl postára adott, valamint a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

Abban az esetben, ha a pályázó a kapott támogatásról nem számol el a megadott határidőig, elveszti a következő évre szóló pályázási jogosultságát, továbbá a pályázaton nyert támogatás teljes egészét köteles visszafizetni.

A pályázatot és a pályázati elszámolást (tartalmit, pénzügyit egyaránt) a pályázatért felelős személynek, gyülekezeti pályamunka esetén a gyülekezeti elnökség tagjainak, egyházmegyei pályamunka esetén pedig az egyházmegyei elnökség tagjainak szükséges aláírni és lepecsételni.

 

Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapon lehet, amely megtalálható és letölthető a http://gyulmisz.lutheran.hu/ oldalon, valamint a Gyülekezeti és Missziói Osztálytól kérhető postai úton és e-mailben egyaránt.

 

Az elbírálás várható időpontja: 2015. május 31.

A kifizetés határideje: az elbírálást követő 15 napon belül.

 

A támogatás elszámolása:

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap!

Az elszámolás végső – jogvesztő – határideje: 2016. március 11. (postára adási határidő)

 

A tartalmi és pénzügyi elszámolást csak és kizárólag postai úton fogadjuk el.

A pénzügyi elszámoláshoz szükséges mellékelni:

 • a hiánytalanul kitöltött elszámolási űrlap aláírt eredeti példányát (letölthető a http://gyulmisz.lutheran.hu/ oldalon, valamint a Gyülekezeti és Missziói Osztálytól kérhető postai úton és e-mailben egyaránt);

 • a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok záradékolt hitelesített másolatait;

 • a kapcsolódó szerződés, megrendelő, megállapodás hitelesített másolatait.

 

Záradékolás: az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat azonosítóját, valamint az elszámolni kívánt összeget, például:
„.... Ft a Gyermek és ifjúsági pályázat 2015. terhére elszámolva” (=ZÁRADÉKOLÁS).

Hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vagy ezzel megegyező tartalmú hitelesítési szöveget), ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal aláírásával, bélyegzővel és dátummal kell ellátnia (=HITELESÍTÉS).

 

A Gyülekezeti és Missziói Osztály elérhetőségei:

Pályázati kapcsolattartó: Koltainé Somogyi Lilla

1450 Budapest, Pf. 21.

email: gyulmisz@lutheran.hu

A pályázati elszámolási űrlapja innen tölthető le.