Tanítványok vagyunk - evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2015-2016/1

Frissítve: 2016.02.08. 07:19
Beküldte galambos - 2015, szeptember 21 - 09:42
A Gyülekezeti és Missziói Osztály által szerkesztett, a Luther Kiadó gondozásában megjelent gyülekezeti munkaprogram digitális változata.

Nagy öröm számunkra, hogy letehetjük a lelkészek, gyülekezeti munkatársak elé a 2015/16-os munkaév két kötetesre tervezett munkatervének első kötetét. A tervezett munkavégzéshez nyújtandó segítség mellett célunk volt az év tematikájának – 2015: reformáció és oktatás – figyelembe vétele is, ugyanakkor az anyag más koncepció keretében is használható. A tanítványi lét feldolgozása egyszerre illeszkedik az év említett témájához, ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy a tanítványság kérdése a bibliai vizsgálódáson kívül a lutheri teológia és a protestáns egyháztörténet, művészettörténet összefüggésében is megjelenjen, ezzel is segítve a készülődést az 500 éves évfordulóra, erősítve az év 2017-re mutató jellegét.

Igyekeztünk szem előtt tartani a mai lelkészi, gyülekezeti szolgálat sokszor egymással is feszültségben álló elvárásait, amelyek – pozitívan nézve – arra adhatnak lehetőséget, hogy szolgálatunk során ót és újat egyaránt hozzunk elő a gyülekezet számára, szolgáljunk a hagyományos gyülekezeti alkalmak keretei között, de új formákat, kereteket is találjunk.

Ma már kevés tevékenység igényli, hogy csatárláncba állva juttassunk el valamit valahová. De talán mindenkinek van élménye a közös munka e különös jellegéről, amikor mindkét oldalunkon áll valaki, az egyik adja nekünk, a másik fogadja tőlünk a téglát, vödröt, homok zsákot, segélycsomagot, akármit.

A fogadó oldalon sokan nyújtják felénk a kezüket. Az előzőekhez hasonlóan ez a munkaprogram is azért született, hogy a másik oldalunkon is álljon valaki – nem is kevesen –, és a tartalom is gazdagodhasson 1Kor 11,23 szellemében: „mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek.”

A megvalósulásért köszönet illeti mindenekelőtt Galambos Ádám munkatársamat, aki jó gazdája volt a Gyülekezeti és Missziói Osztály által felvállalt feladatnak. Köszönet mindazoknak, akik maguk is csatárláncba álltak, a felkérést elfogadták és elkészítették a tőlük kért anyagot. Az igényes megjelenésért köszönet a Luther Kiadó munkatársainak.

Isten áldása kísérje a kötet használatát, hogy ami így kézbe vehető és szolgálatunk által továbbadható, az szíveket mozdító, gondolatokat elindító is legyen.

Németh Zoltán

osztályvezető, Gyülekezeti és Missziói Osztály

 

Tanítványok vagyunk
Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2015-2016/1
Főszerkesztő: Németh Zoltán
Szerkesztette: Galambos Ádám
Luther Kiadó
2015