XXVI. Országos Evangélikus Hitanverseny - Kiírás és textusok

Frissítve: 2017.09.15. 15:05
Beküldte galambos - 2016, október 17 - 15:31
Mottó: Ezt mondta az Úr Pálról: „Választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé.”

Szeretettel hirdetjük a következ év hittanversenyének kiírását!  
Továbbra is négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1-2. osztály, 3-4. osztály. 5-6. osztály, 7-8. osztály.  

A gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai ill. azok az iskolák, ahol heti két órában tanulják a hittant, az elmúlt évekhez hasonlóan külön értékelve versenyeznek, beleértve a döntőt is. Változás azonban, az előző évhez képest, hogy sokak kérésére a kerületi és egyházmegyei fordulót ismét külön és másik napon is rendezzük! Az iskolák kerületi fordulójának lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei forduló lebonyolításában pedig a katechetikai felelősok közreműködésére számítok!  

Egy gyülekezet, illetve iskola egy korosztályból egy négyfős csapatot küldhet a megyei/ kerületi fordulóra. Kérjük, a csapatok összeállításánál mindenki törekedjék arra, hogy kerüljenek bele gyerekek mind a két megjelölt gyülekezeti/iskolai osztályból. Négy elsős gyermek például könnyen hátrányba kerülhet a verseny során. Kérjük továbbá, hogy ahol heti két tanórában tanulják a gyermekek a hittant NE gyülekezeti csapatként versenyezzenek, mert így a gyülekezetekből érkező, heti egy órában hittant tanuló gyermekek rosszabb esélyekkel indulnak a hittanversenyen.   

2017. január 31-ig várjuk azoktól a jelentkezést, akik házi fordulót is rendeznek, és tlünk szeretnének feladatsorokat kérniő Akik nem szerveznek házi fordulót, de örülnének a feladatsoroknak, is eddig a dátumig jelentkezzenek, hogy elküldhessük gyakorlófeladatnak a kidolgozott lapokat.  

FORDULÓK
Az első (házi) fordulót 2017. március 11-ig, szombatig kell lebonyolítani.  Ez a gyülekezeti/iskolai forduló egyéni szintfelmérő jellegű, amelyen a gyakorlás mellett kiválaszthatják a megyei/területi versenyre továbbjutó versenyzőket. A második forduló nevezéseit a továbbjutó gyerekek és felkészítő tanáruk nevével a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen 2017. március 14-ig várjuk.  
A második forduló idpontjai: 2017. március 25., szombat
ISKOLAI KERÜLETI; 2017. április 1. szombat
EGYHÁZMEGYEI Helyszínek: a területileg illetékes gyülekezetek egyházmegyénként, ahol biztatjuk a helyi rendezket, hogy szervezzenek a hittanverseny köré egy egyházmegyei gyereknapot/alkotónapotő Illetve a kerület egyik iskolájaő Ezen a megyei/területi versenyen a csapatok korosztályok szerint „mérkőznek” meg egymással (azaz a fenti kiírás alapján egy-egy gyülekezet vagy iskola egy korosztályba egy-egy csapatot küldhet).  Az országos fordulóba pedig korosztályonként az intézmények versenyéből a területi verseny 1-2. helyezettje jut, ill. az egyházmegyei versenyek 1. helyezettjei.
A továbbjutók nevezéseit a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen 2017. április 4-ig várjuk. A továbbítandó adatlap elérhető lesz honlapunkon, illetve kérésre elküldjük!

Országos forduló:  Iskolai: 2017. április 29. szombat, helyszín: Budapest Gyülekezeti: 2017. május 6. szombat, helyszín: szervezés alatt Többetek kérése volt, hogy a döntő ne kétnapos legyen, mert nehézkes megoldani, ahol alsósokat és felsősöket is kísérne a lelkész vagy hitoktató. Ennek a kéréseteknek eleget téve egy napon versenyeznek délelőtt az alsósok, délután a felsősök. Az éppen nem versenyző csapatoknak pedig kísérő programokkal kedveskedünk, ahová szeretettel várjuk a döntőbe nem jutott csapatokat és felkészítőiket is!  
Textusok a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliájából (1990)  

 

A hittanverseny textusai itt érhetők el:

Figyelem! A hittanverseny időpontok közül az iskolai és gyülekezeti középdöntők időpontjai az októberi meghirdetéshez képest megcserélve lesznek! Hittanverseny helyi fordulók megírásának határideje: március 11. Hittanverseny egyházmegyei forduló: március 25. Egyházmegyék Hittanverseny kerületi iskolai forduló: április 1. A kerületileg illetékes iskolák Hittanverseny iskolai döntő: április 29. (Budapest-Deák téri Gimnázium) Hittanverseny gyülekezeti döntő: május 6. (Budapest-Teológia) 2017. január 31-ig várjuk azoktól a jelentkezést, akik házi fordulót is rendeznek, és tőlünk szeretnének feladatsorokat kérni. Akik nem szerveznek házi fordulót, de örülnének a feladatsoroknak, ők is eddig a dátumig jelentkezzenek, hogy elküldhessük gyakorlófeladatnak a kidolgozott lapokat.

Cimkék: