Egy asztalnál – szeretetközösségben | Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2020-2021

Frissítve: 2021.09.17. 07:52
Beküldte galambos - 2020, július 20 - 17:35
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztálya szerkesztésében és kiadásában megjelent és online változatban már elérhető az Egy asztalnál – szeretetközösségben című, 2020-2021-es évre vonatkozó evangélikus gyülekezeti munkaprogram.

A Gyülekezeti és Missziói Osztály évről-évre közreadja a lelkészeket, gyülekezeti munkatársakat, hitoktatókat segítő gyakorlati kézikönyvét. Az Egy asztalnál – szeretetközösségben címmel megjelent kötet idei évre vonatkozó központi témája az úrvacsora. A szerzők a teológiai alapvetésen túl e tematika mentén, bibliaórai és ifjúsági sorozatokon keresztül segítik az egyes alkalmakra készülést.

TARTALOM:

3 Németh Zoltán: Kezed, Uram
5 Hafenscher Károly: Magyarországi evangélikus úrvacsorai életünk – Rendhagyó teológiai alapvetés

Bibliaórák
25 Blázy Árpád: Gyökereink – az úrvacsora/eukharisztia – Bibliaórai sorozat
50 Pethő Judit: Ami két úrvacsoravétel között történik velünk – Bibliaórai sorozat a Hegyi beszéd alapján
88 Isó Zoltán: Hitvallástól hitvallásig – avagy büszke makacsság vagy elkötelezett hitvallás?
104 Harmati Béla László: Toronytól az oltárig – templomunk és tárgyai – Bibliaórai sorozat
123 Czöndör István: Közösségben Istennel, önmagunkkal, egymással és a világgal. Házaspárok, jegyesek és párkapcsolatban lévők bibliaórái
140 Galambos Ádám: Múlt és jelen szolgálói – Évfordulók 2021-ben

Adventi és böjti sorozat
207 Hulej Enikő: Asztalközösség – Adventi sorozat
220 Hulej Enikő: Asztalközösség – böjti sorozat

Gyermek és ifjúsági sorozatok
243 Molnár Lilla: „Nem a félelem lelkét kaptuk” – Ötalkalmas Szélrózsa-tematika
263 Csorbáné Farkas Zsófia: Csendesnapok, ifjúsági alkalmak
324 Csorbáné Farkas Zsófia: Gyermek­istentisztelet
354 Csorbáné Farkas Zsófia: A feltámadás útja – nagyheti elmélkedéshez
367 Csorbáné Farkas Zsófia:A z ember életútja – Csendséta
376 Csorbáné Farkas Zsófia: Adventi és karácsonyi műsorok
423 Csorbáné Farkas Zsófia: Passió (színdarabok)
449 Csorbáné Farkas Zsófia: Tanévnyitó csendesnap tanárok számára – A tékozló fiú (Lk 15,11–32)
459 Kárnyáczki Eszter: Vándorok a Bibliában – Gyermek- és/vagy ifitábor

Speciális alkalmak
469 Kovács Viktor: Gyógyító örömhír

Az Egy asztalnál – szeretetközösségben című online könyv itt érhető el:

Egy asztalnál – szeretetköz... by Osztály Gyülekezeti és Miss... on Scribd

 

A könyv PDF változata INNEN tölthető le.

Egy asztalnál – szeretetközösségben | Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok
Főszerkesztő: Németh Zoltán, szerkesztette: Galambos Ádám
Gyülekezeti és Missziói Osztály, 2020

Németh Zoltán, a Gyülekezeti és Missziói Osztály osztályvezetőjének Kezed, Uram címmel írt előszava:
Öt évtizeddel a hátam mögött néha elgondolkodom azon, Uram, hogy mi mindent sorolhatnék fel eddigi életem tanulságaiként.
Az egyik – talán a legfontosabb –, hogy bármennyire is fontosak a történések és a körülmények, a lényeg mégis az, hogy kapcsolatban maradjak veled. Bármi történjék is. Minden körülmények között.
Nem egyszerű ez. A magvető példázatából az a mondatrész jut eszembe, amiben arról beszéltél a tövisek közé esett magok elhalása kapcsán, hogy megfojtja őket a „megélhetés gondja vagy a gazdagság csábítása”.
Ha a történések és a körülmények kedvezőek számomra, akkor azért, ha kedvezőtlenek, akkor pedig azért nem fordulok feléd. A gondtalanság könnyelművé, felszínessé tesz, a gondok pedig szorongóvá, aggodalmaskodóvá.
Néha irigylem azokat, akik a történések és a körülmények változásai mögött téged sejtenek. Akik úgy gondolják, hiszik, hogy te vagy az, aki váratlanul csavarsz egyet a történeten, átrendezed a színpadot. Irigylem őket, mert így talán könnyebb elfogadni a hirtelen változásokat. Amikor a tegnapi rutin nem alkalmazható holnap, de hogy mit csináljak helyette, arról ma még fogalmam sincs. És ilyenkor bele lehet kapaszkodni abba, hogy ha én nem is tudom, de te igen, hogy mi és miért történik. Arra gondolni, hogy neked terved van ezzel.
Szerintem neked nincs terved ezzel, Uram. Te nem tervezel, hanem egyszerűen szeretsz. Szeretsz minket. Bármi történjék is. Minden körülmények között. Ahogy jó esetben mi sem azon munkálkodunk, hogy gyermekeink életében megvalósuljanak velük kapcsolatos elképzeléseink, hanem azon, hogy bárhogy is alakul a sorsuk, számíthassanak ránk, ott legyünk, elérhetőek legyünk számukra. Amíg lehet.
A lelkészekre, gyülekezeti munkatársakra, hitoktatókra, közösségek tagjaira gondolok, Uram, akik ezt a munkaprogramot a kezükbe veszik. Mi történik addig? Milyenek lesznek akkor a körülmények? Egyenesen groteszk érzés most az úrvacsorát, az asztalközösséget középpontba helyező összeállításhoz előszót írni. Ebből most még nem látszik semmi. Amit most látok, az számomra egészen megrendítő. Azt látom, hogy alig egy-két hét leforgása alatt lelkészek, munkatársak, hitoktatók, gyülekezeti tagok új, eddig szokatlan formáit, eszközeit, csatornáit keresik és találják meg az igehirdetésnek, a hitoktatásnak, a lelkigondozásnak, az egymásról való gondoskodásnak. Továbbra sem gondolom, hogy ennek az egésznek ez lenne az értelme, célja. Ahhoz túlságosan nagy ár lenne akár csak egyetlen ember élete is, nemhogy ezreké.
Én csak arra az egyre gondolok, abban hiszek, ezt látom most március végén is az egyházban magam körül, hogy bármi történik is őszig, akármilyenek is lesznek a körülmények, abban a „bármiben” és „akármilyenben” a szolgálatra indulók számára és mindannyiunk számára valamilyen módon megragadhatóan lesz ott a kezed. Ámen.