Az Istenre és egymásra találás lehetősége – Megjelent a Szeretetforrás című áhítatoskönyv

Frissítve: 2022.09.12. 18:48
Beküldte galambos - 2021, november 12 - 14:58
„Az öröknaptár jellegű, az év minden napjára szánt rövid áhítatok egyrészt az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik, másrészt lehetőséget adnak arra, hogy megfogalmazzuk hitünket, kérdéseinket, kételyeinket, vagyis párbeszédbe lépjünk az igével, annak üzenetével” – olvasható a kötet hátsó borítóján. A Szeretetforrás – Lelki útravaló az év minden napjára című, a havi igéket is tartalmazó áhítatoskönyvet a bibliaolvasó kalauz, az Útmutató 2022 napi igéi alapján írták evangélikus lelkészek és teológusok.

Már harmadik éve jelenik meg Galambos Ádám szerkesztésében az Útmutató igéi alapján az év minden napjára szóló áhítatgyűjtemény. Népszerűsége töretlen. A 2022. évi, Szeretetforrás címet viselő kötet szerzői – az előző kettőhöz, a Napi igéhez és az Örömüzenethez hasonlóan – egyházunk lelkészei. Több mint százhúsz ma szolgáló lelkészünknek személyenként három áhítata olvasható az ötszáznegyven oldalas kötetben – ami azt is jelenti, hogy a kiadvány tartalmi és lelki értelemben is nagyon a miénk, hiszen egyébként is nekünk prédikáló, az „itt és most”-ban velünk osztozó lelkészek szólalnak meg benne.

Története van, története lett ennek a műfajnak. Ehhez nemcsak az tartozik hozzá, hogy a nyomtatott példányok használata sok család mindennapi közös programja, hanem az is, hogy több rádió is mindennap közzéteszi a „napi igét”, valamint hogy az e-mailben vagy az interneten elérhető digitális változat is (az Evangélikus.hu Lelki táplálék rovataként, az Evangélikus útmutató Facebook-oldalon, illetve egyházunk Facebook-oldalán) nagy népszerűségnek örvend.

A szerzők rendre arról számolnak be, hogy az év egy adott napjára szóló gondolataik kapcsán rendszeresen kapnak visszajelzéseket ismerős vagy éppen ismeretlen olvasóiktól. Ezek általában valamiféle köszönetnyilvánítások az aznapi „szeretetforrásért”, de nem ritka az sem, hogy kérdések fogalmazódnak meg a lelkészek felé, és elindul egy párbeszéd, beszélgetés a szerző és az olvasó között.

Mintha az évről évre megjelenő gyűjtemény címe is valamiféle fejlődést, elmélyülést mutatna. Az első kiadvány még nagyon tényszerűen a Napi ige címet viselte, nem akarva többet kifejezni annál, mint amire vállalkozott. A második „évad” Örömüzenet címe már születhetett az első kötet tapasztalataiból, annak élményéből, hogy mekkora örömet okozott ez a vállalkozás szerzőknek és olvasóknak egyaránt. A most megjelent kötet Szeretetforrás címe már erre a nyilvánosság előtt rejtve maradó összekapcsolódásra is utal, amely létrejön a kortárs szerzők és olvasók között, és nemritkán élénk eszmecserét eredményez beszélgetések, levelezések formájában.

A szeretetforrás tehát nemcsak azt jelentheti, hogy a napi igék és a hozzájuk kapcsolódó gondolatok lelki táplálékká, Isten szeretetének forrásává válhatnak sokak számára, hanem magában foglalja a szerzők és az olvasók közötti kapcsolatot is, azt a testvériességet, amely az egyház közösségének lényege.

Mindig izgalmas kérdés számomra, hogy az áhítatok keletkezése és kézbevétele között eltelt körülbelül egy év mennyire feszíti szét az „itt és most” keretét. Másképp fogalmazva: változik-e annyira a világ, hogy hónapokkal korábban megfogalmazott gondolatok esetleg elveszíthetik a relevanciájukat? Úgy tűnik, hogy ha egy igehirdetőnek sikerül a Szentlélek vezetésével tiszta forrásvizet a felszínre hoznia, akkor ennek az élő víznek a változó körülmények között is megmarad az időszerűsége vagy éppen időtlensége.

Másrészt ez év eleje óta, miután a Szeretetforrás szerzői a 2022-es Útmutató igéi fölé hajoltak, hogy azok üzenetét megszólaltassák, a járványhelyzetből adódóan lelkükben és tapasztalataikban már ugyanazokat kérdéseket és válaszkísérleteket hordozták, amelyek most is egészen időszerűek, és 2022-ben is azok lesznek. Ennek a közösen megélt jelenlegi élethelyzetnek minden bizonnyal van egy olyan jellege – minősítés nélkül, tehát anélkül, hogy ez akár pozitív, akár negatív előjelű lenne –, hogy az „itt és most” az általában megtapasztaltnál sokkal több hasonlóságot és azonosságot hordoz számunkra, sors- és kortársak számára.

Mintha akaratlanul is közelebb lennénk egymáshoz. Mintha most jobban látható lenne, hogy közelebbről, távolabbról, de ugyanahhoz a forráshoz járunk vízért.

Szeretetforrás – Lelki útravaló az év minden napjára
Szerkesztette: Galambos Ádám
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó
Budapest, 2021.

A kiadvány megrendelhető a Luther Kiadó webáruházában ide kattinva.

(Forrás: Evangélikus.hu, szöveg: Németh Zoltán)