XXIX. Országos Evangélikus Hittanverseny

Frissítve: 2020.02.20. 12:49
Beküldte galambos - 2019, október 11 - 11:02
Szeretettel hirdetjük a következő év hittanversenyének kiírását! Bibliaismereti verseny Jézus példázatairól az evangéliumok alapján. Téma: Jézus tanításai.

Továbbra is négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály.
A gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai közösen versenyeznek, beleértve a döntőt is. A megyei forduló lebonyolításában a katechetikai felelősök közreműködésére számítunk! 
Egy gyülekezet, illetve egy iskola egy korosztályból egy négyfős csapatot küldhet a megyei fordulóra. Az egyházi iskolába járó diákjaink és a gyülekezeti csapatok együtt versenyezhetnek. Akár vegyes csoportokat is alkothatnak.
Kérjük, a csapatok összeállításánál mindenki törekedjék arra, hogy kerüljenek bele gyerekek mind a két megjelölt korosztályból. Négy elsős gyermek például könnyen hátrányba kerülhet a verseny során. De nem elfogadható az sem, ha a felsőbb osztályból van négy tanuló, mert ők szabálytalanul előnyre tesznek szert.

Megyei forduló:
Jelentkezési felület elérhetősége: https://docs.google.com/forms/d/1YUEDdFn2lq2KH4gfa9ZLRFxMO8sVvuTN03Dq_sr6uXU/edit
Az egyházmegyei forduló jelentkezéseit 2020. április 4-ig várjuk. Az összesített jelentkezéseket megküldjük a katechetikai felelősöknek. A forduló időpontja: 2020. április 18. szombat.
Helyszínek: a területileg illetékes gyülekezetek egyházmegyénként.
Kérjük a helyi rendezőket, hogy szervezzenek a hittanverseny köré egy egyházmegyei gyereknapot/alkotónapot, és szükség esetén szívesen segítünk a háttértámogatásban, úgy hogy programtervekkel támogatjuk a rendezést.
Az országos fordulóba korosztályonként az első helyezett csapat kerül be.

Országos forduló:
A döntőbe továbbjutók jelentkezési felülete: https://docs.google.com/forms/d/1NV5hi7WGnuUtSSVT6JbEphinB7LtEH-q0FIk7-sj1yw/edit
A döntőbe továbbjutók jelentkezéseit 2020. április 25-ig várjuk.
A forduló időpontja: 2020. május 9. szombat
Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem és zuglói evangélikus templom (Budapest)
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően egy napon versenyeznek délelőtt az alsósok, délután a felsősök. Az éppen nem versenyző csapatoknak pedig kísérő programokkal kedveskedünk, ahová szeretettel várjuk a döntőbe nem jutott csapatokat és felkészítőiket is!

Szeretettel kívánnak áldott felkészülést a szervezők!

A textusok az evangélikus hitoktatási kerettantervet is figyelembe véve a Magyar Bibliatársulat Revideált Újfordítású Bibliájából (2014) kerültek kiválasztásra!

Az igeszakaszok és hozzájuk tartozó rövid magyarázatok megtalálhatóak a versenykiírás mellett csatolva, vagy a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen kérhetők el. A felkészüléshez további segítséget nyújt a Jézus tanításai Bibliai foglalkoztató című kiadvány (Luther Kiadó, 2019): feladatait gyakorlásra ajánljuk, összefoglalását pedig házi fordulóra.
A RUF Biblia elérhető: http://szentiras.hu/ruf weboldalon.

A korosztályok sajátosságaiból adódóan az alábbi szövegeket nem ajánljuk a gyerekeknek önálló feldolgozásra! Sokkal inkább azt javasoljuk, hogy a gyerekek a felkészítő tanárokkal és lelkészekkel való megbeszélés és közös tanulás során mélyedjenek el a szövegekben.

Letölthető dokumentumok: Igeszakaszok és Magyararázat

1-2. osztály
Isten gondviselése Mt 6, 25-34
Az irgalmas samaritánus Lk 10,25-37
Az elveszett juh Lk 15,1-7 
A tékozló fiú Lk 15,11-32
Aki kősziklára épít  Mt 7,24-27

3-4. osztály:
Isten gondviselése Mt 6, 25-34
Az irgalmas samaritánus Lk 10, 25-37
Az elveszett juh Lk 15, 1-7 
A tékozló fiú Lk 15,11-32
Aki kősziklára épít  Mt 7, 24-27 
A farizeus és vámszedő Lk 18, 9-14
A magvető Mt 13, 1-23
Az elrejtett kincs Mt 13,44
A mustármag Mk 4, 30-32

5-6. osztály
Isten gondviselése Mt 6, 25-34
Az irgalmas samaritánus Lk 10, 25-37
Az elveszett juh Lk 15, 1-7 
A tékozló fiú Lk 15, 11-32
Aki kősziklára épít  Mt 7, 24-27 
A farizeus és vámszedő Lk 18, 9-14
A magvető Mt 13, 1-23
Az elrejtett kincs Mt 13, 44
A mustármag Mk 4, 30-32
Só és világosság, a hegyen épült város Mt 5, 13-16 
A nagy vacsora Lk 14, 15-24

7-8. osztály
Isten gondviselése Mt 6, 25-34
Az irgalmas samaritánus Lk 10, 25-37
Az elveszett juh Lk 15, 1-7 
A tékozló fiú Lk 15, 11-32
Aki kősziklára épít  Mt 7, 24-27 
A farizeus és vámszedő Lk 18, 9-14
A magvető Mt 13, 1-23
Az elrejtett kincs Mt 13, 44
A mustármag Mk 4, 30-32
Só és világosság, a hegyen épült város Mt 5, 13-16 
A nagy vacsora Lk 14,15-24
A szőlőmunkások Mt 20, 1-16
A talentumok Mt 25, 4-30
A két testvér Mt 21, 28-32

A kiírás és a korosztályok számára kiírt igeszakaszok PDF-ben innen érhetők el.

További letölthető dokumentumok: Igeszakaszok és Magyararázat

 

 

Cimkék: