XXVII. Országos Evangélikus Hittanverseny

Frissítve: 2018.04.15. 11:22
Beküldte galambos - 2017, november 22 - 20:06
Szeretettel hirdetjük a következő év hittanversenyének kiírását! Mottó: „Az Úr az én pásztorom” (23. zsoltár). Bibliaismereti verseny Dávid életéből.

Továbbra is négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1-2. osztály, 3-4. osztály. 5-6. osztály, 7-8. osztály.   
A gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, ill. azok az iskolák, ahol heti két órában tanulják a hittant, az elmúlt évekhez hasonlóan külön értékelve versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulójának lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei forduló lebonyolításában pedig a katechetikai felelősök közreműködésére számítunk! Az iskolák a hittanverseny rájuk vonatkozó kiírását külön is megkapják.   Egy gyülekezet, illetve iskola egy korosztályból egy négyfős csapatot küldhet a megyei/ kerületi fordulóra. Kérjük, a csapatok összeállításánál mindenki törekedjék arra, hogy kerüljenek bele gyerekek mind a két megjelölt korosztályból. Négy elsős gyermek például könnyen hátrányba kerülhet a verseny során. De nem elfogadható az sem, ha a felsőbb osztályból van négy tanuló, mert ők szabálytalanul előnyre tesznek szert. Kérjük továbbá, hogy ahol heti két tanórában tanulják a gyermekek a hittant NE gyülekezeti csapatként versenyezzenek, mert így a gyülekezetekből érkező, heti egy órában hittant tanuló gyermekek rosszabb esélyekkel indulnak a hittanversenyen. 

FORDULÓK  
Az első (házi) fordulót 2018. március 3-ig, szombatig kell lebonyolítani.  Ez a gyülekezeti/iskolai forduló egyéni szintfelmérő jellegű, amelyen a gyakorlás mellett kiválaszthatják a megyei/kerületi versenyre továbbjutó versenyzőket ott, ahol egy korosztályból több csapat is indul.  
2018. január 31-ig várjuk azoktól a jelentkezést, akik szerveznek házi fordulót, és tőlünk szeretnének feladatsorokat kérni. Akik nem szerveznek házi fordulót, de örülnének a feladatsoroknak, ők is eddig a dátumig jelentkezzenek, hogy elküldhessük gyakorlófeladatnak a kidolgozott lapokat.  
Jelentkezési felület elérhetősége: https://goo.gl/forms/QEB6xyJeWsmWrIBn1 (Az aktuális űrlapok az adott jelentkezési időszakban lesznek elérhetőek.)   A második forduló:  
EGYHÁZMEGYEI forduló időpontja: 2018. március 24. szombat. Helyszínek: a területileg illetékes gyülekezetek egyházmegyénként. Biztatjuk a helyi rendezőket, hogy szervezzenek a hittanverseny köré egy egyházmegyei gyereknapot/alkotónapot.

Az egyházmegyei forduló jelentkezéseit https://goo.gl/forms/H6qtdYQY9yf8EhRI3 űrlapon 2018. március 6-ig várjuk.  Az összesített jelentkezéseket az űrlap alapján megküldjük a katechetikai felelősöknek.
2  
A KERÜLETI iskolák fordulóján az iskolák a saját intézményben írják a versenyt. A kitöltött feladatlapokat postai úton vagy személyesen, lezárt, lepecsételt borítékban kell eljuttatni a Gyülekezeti és Missziói Osztály címére. Postára adási határidő: 2018. március 23. A versenyen felkészítő hittantanár vagy lelkész nem lehet benn, a felügyeletet az iskola biztosítja. 
Az iskolai kerületi forduló jelentkezési űrlapja: https://goo.gl/forms/j2XZj2Q0qRWA7MQ83 Jelentkezési határidő 2018. március 6.  
Ezen a megyei/kerületi versenyen a csapatok korosztályok szerint „mérkőznek” meg egymással (azaz a fenti kiírás alapján egy-egy gyülekezet vagy iskola egy korosztályba egy-egy csapatot küldhet).  
Az országos fordulóba korosztályonként az intézmények versenyéből a kerületi verseny 1-2. helyezettje jut, ill. az egyházmegyei versenyek 1. helyezettjei.      Országos forduló:  Iskolai: 2018. április 7. szombat, helyszín: Budapest – Üllői út 24.
A döntőbe továbbjutók nevezéseit https://goo.gl/forms/iujIVNH0WSU5vcqu1 űrlapon 2018. március 30-ig (Nagypéntekig) várjuk. 
Gyülekezeti: 2018. április 14. szombat, helyszín: Budapest – Evangélikus Hittudományi Egyetem A döntőbe továbbjutók nevezéseit https://goo.gl/forms/6KUtAISUuPgvw3In2 űrlapon 2018. március 30-ig (Nagypéntekig) várjuk. 
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően egy napon versenyeznek délelőtt az alsósok, délután a felsősök. Az éppen nem versenyző csapatoknak pedig kísérő programokkal kedveskedünk, ahová szeretettel várjuk a döntőbe nem jutott csapatokat és felkészítőiket is! 
 

Textusok a Magyar Bibliatársulat Revideált Újfordítású Bibliájából (2014) kerültek kiválasztásra! 
Az igeszakaszok megtalálhatók a versenykiírás mellett csatolva, vagy a gyumisz@lutheran.hu email címen kérhetők. A RUF Biblia elérhető: http://szentiras.hu/ruf weboldalon.  
  Szeretettel kíváak áldott felkészülést a szervezők!

Textusok a Magyar Bibliatársulat Revideált Újfordítású Bibliájából (2014) 
1-2. osztály 
A korosztály sajátosságaiból adódóa az alábbi szövegeket e ajáljuk a gyerekekek öálló feldolgozásra, például féyásolatkét kiosztva! Sokkal ikább azt javasoljuk, hogy a gyerekek a felkészítő taárokkal és lelkészekkel való egbeszélés és közös taulás sorá élyedjeek el a szövegekbe. 
1) 1Sám 16,7-13 Sámuel felkeni Dávidot Izráel királyává
2) 1Sám 17,3-10; 15-18 Háború a filiszteusokkal
3) 1Sám 17,32-45; 48-51 Dávid legyőzi Góliátot
4) 1Sám 20,27-31 Jónátán megmenti Dávidot
5) 1Sám 24,3-12; 17-23 Dávid megkíméli Saul életét
6) 2Sám 1,2-4; 11-12 Dávid hírt kap Saul haláláról
7) 2Sám 5,1-5 Dávid egész Izráel királya lesz
8) 2Sám 9,1-7 Dávid gondoskodik Jónátán fiáról
9) 1Kir 1,29-31 Dávid királlyá teszi Salamont
10) 1Kir 2,10-12 Dávid halála
11) 23. zsoltár A jó pásztor  

3-4. osztály 
1. 1Sám 16,4-13: Sámuel királlyá keni Dávidot
2. 1Sám 17,3-11; 25-26; 31-45; 48-51: Háború a filiszteusokkal; Dávid legyőzi Góliátot
3. 1Sám 18,1-5: Jónátán szövetséget köt Dáviddal
4. 1Sám 18,10-16; 30: Saul féltékeny Dávidra
5. 1Sám 19,9-10: Saul Dávid életére tör
6. 1Sám 20, 1-9; 18-31; 35-42: Jónátán megmenti Dávidot; Dávid és Jónátán búcsúja
7. 1Sám 24,1-9;12: Dávid megkíméli Saul életét
8. 2Sám 5,1-5: Dávid egész Izráel királya lesz
9. 1Kir 1,29-31: Dávid királlyá teszi Salamont
10. 1Kir 2,10-12: Dávid halála
11. Zsolt 23: A jó pásztor  

5-6. osztály 
1) 1Sám16,1-23: Sámuel királlyá keni Dávidot, Dávid Saul udvarába kerül
2) 1Sám 17,26-58 Dávid legyőzi Góliátot
3) 1Sám 18,6-30 Saul féltékeny Dávidra
4) 1Sám 19,1-24 Saul Dávid életére tör
5) 1Sám24,1-23 Dávid megkíméli Saul életét
6) 2Sám1,1-16 Dávid hírt kap Saul haláláról
7) 2Sám2,3-7 Dávid Júda királya lesz
8) 2Sám5,1-4 Dávid egész Izráel királya lesz
9) 2Sám7,1-17 Dávid templomot akar építeni, Az Úr ígérete Dávidnak és házának
10) 2Sám23,1-7 Dávid utolsó szavai
11) 1 Kir 2,1-12 Dávid utolsó intelmei Salamonhoz, Dávid halála
12) Zsolt 28 Isten meghallgat  

7-8. osztály  
1) 1Sám16,1-23 Sámuel felkeni Dávidot Izráel királyává, Dávid Saul udvarába kerül
2) 1Sám18,6-30 Saul féltékeny Dávidra
3) 1Sám19,1-24 Saul Dávid életére tör
4) 1Sám24,1-23 Dávid megkíméli Saul életét
5) 2Sám1,1-16 Dávid hírt kap Saul haláláról
6) 2Sám2,1-7 Dávid Júda királya lesz
7) 2Sám5,1-5 Dávid egész Izráel királya lesz
8) 2Sám 6,1-23 Dávid Jeruzsálembe viteti a szövetség ládáját
9) 2Sám7, 1-17 Dávid templomot akar építeni, Az Úr ígérete Dávidnak és házának
10) 2Sám11, 1-27 Dávid és Betsabé, Úriás halála
11) 2Sám 12, 1-25 Nátán példázata, Betsabé gyermeke meghal, Salamon születése
12) 1Kir 2, 1-4 Dávid utolsó intelmei Salamonhoz
13) 1Kir 2, 10-12 Dávid halála
14) 51. Zsoltár Bűnbánat és megújulás

A mellékletek innen tölthetők le:
3-4. osztály

5-6. osztály
7-8. osztály 

 

Cimkék: