Evangélikus Gyermek- és Ifjúsági Pályázat 2016-2017.

Frissítve: 2016.05.25. 14:35
Beküldte galambos - 2016, március 11 - 10:29
Pályázat gyermek- és/vagy ifjúsági táborok, programok és rendezvények támogatására. A pályázatok postára adási határideje: 2016. április 22. 24:00

Kiíró: A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek-és Ifjúsági Bizottsága

Pályázhatnak:

- evangélikus egyházmegyék

- evangélikus egyházközségek

- evangélikus cserkészcsapatok

Pályázat célja:

  1. A felsorolt három pályázói kör gyermek- és/vagy ifjúsági táborainak/programjainak/rendezvényeinek támogatása.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek legalább három evangélikus gyülekezet közösen megtervezett és megvalósított programját mutatják be.

A kategórián belül a saját tábort nem szervező gyülekezetek fiataljaik a MEE Országos Táborai részvételi díjának támogatására is pályázhatnak. (Országos Ifjúsági Tábor – Bánk, Déli Kerületi Konfirmandus Tábor – Bonyhád)

Minden önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot (fília is), külön, az adott gyülekezetet érintőprogramra.

Kérjük, hogy a tervezett program/rendezvény részletes programtervét mellékeljék a pályázathoz!

Egy gyülekezet csak egyetlen összefogásban, vagy egyénileg nyújthat be pályázatot. A Szélrózsa ideje alatt tervezett programokat, táborokat, a Bizottság nem tudja támogatni!

 

  1. A 11. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóra érkező evangélikus ifjúsági csoportok részvételi díjának, vagy utazási költségeinek támogatása.

Egyházunk országos ifjúsági munkájának mára a legnagyobb és legfontosabb területe a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. Célunk minél több fiatal megszólítása.

Előnyben részesítjük azokat a pályázatokat, amelyek a találkozón első alkalommal részt vevő fiatalok számára igényelnek támogatást. A 11. Szélrózsa 2016. július 27-31-ig Mátrafüred-Sástón kerül megrendezésre.

 

  1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása: A felsorolt három pályázói körgyermek és/vagy ifjúsági alkalmainak megrendezéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása 50 000 Ft-ig.

 

  1. Evangélikus ifjúsági ZENEKAROK

Egyházunk országos ifjúsági munkájának egyik meghatározó területe a zenei nevelés, a fiatalok elérése és megszólítása a könnyűzene nyelvén. A Gyermek-és Ifjúsági Bizottság szükségesnek és fontosnak tartja ennek a területnek a támogatását, ezért az ifjúsági zenekarokat kiemelten kívánja segíteni. Ha egy zenekar nem önálló jogi személy, akkor pályázatát a hozzá kapcsolódó egyházközség adhatja be. A pályázathoz szükséges a gyülekezet és a zenekar között kötött írásbeli befogadó nyilatkozat!

Ebben az egy esetben, amikor egy gyülekezet adja be a zenekar számára a pályázatot, a gyülekezet pályázhat az A, B, és C kategória valamelyikére is!

 

PÁLYÁZATI CÉLKÉNT AZ „A”, „B”, és „C” KATEGÓRIA KÖZÜL CSAK EGY VÁLASZTHATÓ, a „D” kategóriára a kiírás alapján külön szabályok érvényesek!

 

Kérjük, hogy a pályázatot egy példányban, postai úton juttassák el a

Gyülekezeti és MisszióiOsztály címére:

Magyarországi Evangélikus Egyház

Gyülekezeti és Missziói Osztály

1450 Budapest, Pf. 21.

 

Az A, B, C, D kategória elszámolásaként tartalmi ÉS pénzügyi elszámolást egyaránt kérünk!

A pályázaton szétosztható támogatások 2016-ban rendelkezésre álló kerete:

8 000 000Ft

A benyújtott pályázatokat Gyermek- és Ifjúsági Bizottság bírálja el.

Az elbírálási folyamat lezárása után a támogatottak listája a http://gyulmisz.lutheran.hu/ honlapon fog megjelenni.

A pályázatok postára adási határideje: 2016. április 22. 24:00

A kiírt határidőn túl postára adott, valamint a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

Abban az esetben, ha a pályázó a kapott támogatásról nem számol el a megadott határidőig, elveszti a következő évre szóló pályázási jogosultságát, továbbá a pályázaton nyert támogatás teljes egészét köteles visszafizetni.

A pályázatot és a pályázati elszámolást (tartalmit, pénzügyit egyaránt) a pályázatért felelős személynek, gyülekezeti pályamunka esetén a gyülekezeti elnökség tagjainak, egyházmegyei pályamunka esetén pedig az egyházmegyei elnökség tagjainak szükséges aláírni és lepecsételni.

Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapon lehet, amely megtalálható és letölthető a http://gyulmisz.lutheran.hu oldalon, valamint a Gyülekezeti és Missziói Osztálytól kérhető postai úton és e-mailben egyaránt.

Az elbírálás várható időpontja: 2016. május 31.

A kifizetés határideje: az elbírálást követő 15 napon belül.

A támogatás elszámolása:

A szakmai és pénzügyi beszámoló postára adási határideje a 2016. augusztus 31-ig lezárult projekteknek 2016. november 30. Az ezt követően lezárult projekteké 2017. március 10.!

Az elszámolás határidejének elmulasztása jogvesztő!

A tartalmi és pénzügyi elszámolást csak és kizárólag postai úton fogadjuk el.

A pénzügyi elszámoláshoz szükséges mellékelni:

  • a hiánytalanul kitöltött elszámolási űrlap aláírt eredeti példányát (letölthető a http://gyulmisz.lutheran.hu/oldalon, valamint a Gyülekezeti és Missziói Osztálytól kérhető postai úton és e-mailben egyaránt);

  • a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatokzáradékolt hitelesített másolatait;

  • a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatot;

  • a kapcsolódó szerződés, megrendelő, megállapodás hitelesített másolatait.

 

Záradékolás: az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat azonosítóját, valamint az elszámolni kívánt összeget, például:
„.... Ft a Gyermek és ifjúsági pályázat 2015. terhére elszámolva” (=ZÁRADÉKOLÁS).

Hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vagy ezzel megegyező tartalmú hitelesítési szöveget), ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal aláírásával, bélyegzővel és dátummal kell ellátnia (=HITELESÍTÉS).

 

A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat: Minden, a gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz, annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatot is csatolni kell, hitelesítve.

 

Készpénzben történő megfizetése esetén:

-a Kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat;

-vagy ha a szervezet nem vezet kiadási pénztárbizonylatot időszaki pénztárjelentés;

-vagy egyszeres könyvvitel esetében naplófőkönyv, melyen szerepelnie kell a nyitó-és záró egyenlegnek;

 

Átutalással teljesített kiegyenlítés:

-bank által kibocsátott bankszámlakivonat, többoldalas bankszámlakivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és minden esetben a bankszámlakivonatnak az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részét is csatolni kell;

-vagy a Kedvezményezett által előállított internetes ún. számlatörténet, amennyiben az tartalmazza a nyitó-és záró egyenleget is.

 

A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat is hitelesíteni kell a fent leírt módon.

A Gyülekezeti és Missziói Osztály elérhetőségei:

Pályázati kapcsolattartó: Koltainé Somogyi Lilla

1450 Budapest, Pf. 21.

email: gyulmisz@lutheran.hu

DOKUMENTUMOK:

A pályázati kiírás INNEN tölthető le.

A pályázati adatlap INNEN tölthető le.

A pályázati adatlap szerkeszthető változata INNEN tölthető le.