Ünnep – Gyülekezeti munkaprogram 2016/2017

Frissítve: 2017.12.03. 17:47
Beküldte galambos - 2016, augusztus 30 - 14:36
A Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében megjelent és digitálisan elérhető a lelkészeknek és gyülekezeti munkatársaknak szánt gyakorlati kézikönyv.

Nem azt kérdezem, hogy mitől ünnep az ünnep, és azt sem, hogy hogyan ünnepeljünk. Azt kérdezem, hogy mi az ünnep?
Rengeteg féle-fajta ünnep van a családi ünnepektől kezdve az egyházi ünnepeken át a nemzeti, állami ünnepekig. Úgy tűnik, mintha az ünnep a múltról szólna, arról, ami történt. Mindarról, ami számunkra fontossá vált, ami érték, amit nem akarunk elfelejteni, amit meg akarunk őrizni. De ha megállapítom, hogy az ünnepben összesűrűsödik az idő és együtt van benne a múlt, a jelen és a jövő, valahogy még mindig kevés. Valami több rejtőzik itt, valami egyáltalán nem közhelyes, valami, amit soha nem is mondunk ki ünnepi beszédekben vagy köszöntőkben, mert nem is vagyunk tudatában annak, hogy mit is csinálunk valójában. Találunk-e valami közöset a rengeteg féle-fajta ünnepben, legyen szó akár családiról, egyháziról, államiról? Feltűnően sokat. Az egyik, talán leginkább nyilvánvaló, hogy egyedül nem lehet ünnepelni. Közösség kell hozzá. Legalább ketten, hárman együtt kell lenni az ünnep nevében, hogy az ünnep ott legyen közöttünk. Kell hozzá valami külsőség, díszlet, akár egy szál gyertya, virág, kép, zászló, torta stb., valami szimbólum, ami segít láthatóvá, megfoghatóvá tenni a láthatatlant, megfoghatatlant, ami megint csak ott van minden ünnepben. Kell hozzá rend, rendezettség, tisztaság. Rendet rakni, megfürödni, szépen felöltözni, az asztalt szépen megteríteni. Kell hozzá elkülönített, megszentelt, védett idő, amibe nem türemkedik be a munka, nem csörren meg a telefon. Ugyanígy elkülönített, megszentelt hely, egy meghitt zug vagy nyilvános tér, ahová elbújunk vagy kimegyünk ünnepelni. Ennyi elég is. Ennyiből már egyértelműen látszik, hogy miről is van szó. Mi valahonnan jöttünk. Mi idegenek vagyunk itt. Jöttünk valahonnan, ahol nem gyilkoljuk egymást vagy védjük magunkat egymástól, hanem együtt vagyunk közösségben, békességben. Mi jöttünk valahonnan, ahol mindenkinek van helye az asztalnál és mindenkinek jut abból, amivel terítve van, mindenkinek jut bőven. Jöttünk valahonnan, ahol a dolgok rendben vannak, helyükön vannak. Nem karhatalommal fenntartott rend, hanem a fesztiválok rendje vagy győztes meccsek utáni rend, amiben emberek ezrei szabadon vonulnak együtt önfeledten és ölelgetik, itallal kínálják egymást. Mi Valakihez tartozunk, akinek a közvetlen jelenlétében mindennapi valóság mindaz, ami megjelenik egy-egy ünnep elemeiben. A mennyet hordozzuk magunkban és ezt próbáljuk öntudatlanul megélni minden ünnepben. Sután, ügyetlenül, töredékesen stb. – ahogy Luther mondja minden emberi törekvés kapcsán: „bűn alatt” – de a mennyet idézzük fel, „csináljuk meg” mesterségesen minden ünnepben. A názáreti Jézus lehetett az egyetlen, akinek közelében a menny a maga jelenvaló természetes valóságában mutatkozhatott meg azoknak, akik vele kapcsolatba kerültek. (Kiknek örömére, kiknek megbotránkozására.) Így azt is megbocsáthatjuk magunknak, hogy ünnepeink soha nem olyanok, nem olyan tökéletesek, mint amilyennek lenniük kellene. A törekvés a lényeg, ami még nem veszett ki belőlünk. A lelkület, az igény, a vágy az ünnepre. Addig marad ember az ember – mint teremtmény, Isten gyermeke –, amíg tud ünnepelni.
Ehhez szeretnénk segítséget adni a következő munkaprogram megjelentetésével az „ünnepi év” előtt állva a lelkészeknek, gyülekezeti munkatársaknak és rajtuk keresztül a gyülekezeteknek.
Németh Zoltán, a Gyülekezeti és Missziói Osztály osztályvezetője

TARTALOM:
Mi az ünnep?  3
Ünnep a Bibliában  5
A zsidóság ünnepei  15
Teológiai gondolkodás régen és ma az ünnepről  35
Provokatív ünnepvárás, avagy lesz-e most is reformáció?  55
Az ünnep helyszínei a teremtett világban – Bibliaórai sorozat  65
Közegellenállás – Adventi sorozat  97
„Last minute” ajánlat – böjti utazás a megváltás világába  104
Luther-sorozat  107
Kicsoda (nekünk) Bonhoeffer?  135
Gyermekbibliakör (1. félév)  162
Gyerekbibliakör (2. félév)  177
Ifjúsági óra  213
Fiatal felnőttek alkalma (1. félév)  243
Fiatal felnőttek alkalma (2. félév)  259
Középgenerációs sorozat  288
Családi istentisztelet  301
Konfirmációi témák és káté kérdések  422
Az ígéret földje Jézussal – Egy napközis hittantábor leírása  457

Ünnep – Gyülekezeti munkaprogram 2016/2017
Főszerkesztő: Németh Zoltán
Szerkesztette: Galambos Ádám
Luther Kiadó, Gyülekezeti és Missziói Osztály
ISSN 1789-2201
ISBN 978-963-380-085-0

 

MELLÉKLETEK:

  • A KÖTET PDF VÁLTOZATTA ITT ÉRHETŐ EL.

     

  • A Családi istentiszelethez tartozó képeket folyamatosan töltjük fel. A képek eddig felkerült részei INNEN tölthetők le.
  • Az ünnep helyszínei a teremtett világban – Bibliaórai sorozat utolsó alkamának leírása INNEN tölthető le.