Engedjük hozzá | Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok

Frissítve: 2024.05.13. 13:25
Beküldte galambos - 2023, augusztus 21 - 13:53
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Gyülekezeti és Missziói Osztályának szerkesztésében és kiadásában megjelent és online változatban is elérhető az Engedjük hozzá című, 2023–2024-re vonatkozó evangélikus gyülekezeti munkaprogram.

A gyülekezeti és missziói osztály évről évre közreadja a lelkészek, gyülekezeti munkatársak, hitoktatók szolgálatát segítő gyakorlati kézikönyvét. Egyházunk 2023-at a konfirmáció és az elköteleződés évének, 2024-et az ifjúsági munka évének nyilvánította; az Engedjük hozzá címmel megjelent kötet sorozatai többek között az ezekre való felkészülést segítik.

Tartalom

ELŐSZÓ, TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
Németh Zoltán | Átláthatóan evangélikus (5)
Orosz Gábor Viktor | Megerősödés jövőnk örömteli jelenében (7)

BIBLIAÓRA
Szabó B. András | „Ahol a kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is” | Gazdaságetikai inspiráció hat lépésben (35)
Gerlai Pál | Éneklő egyház (51)
Farkas Ervin | Fókuszban a Kis káté (118)
Czöndör István | Márk evangéliumának szemitizmusai, arám szavai (164)
Czöndör István | Élő kapcsolat | Sorozat házaspáros kör számára (183)
Gregersen-Labossa György | Úton a szolgáló élet felé (232)
Galambos Ádám | Múlt és jelen szolgálói | Évfordulók 2024-ben (255)

IFJÚSÁGI
Hulej Enikő | Földi és mennyei perspektíva | Ifjúsági sorozat (293)
Sztrókay Edit | Hívásod van! (337)
Roman Williams – Slezák Bence | Kit látunk még magunk körül? | A vallás- és felekezetközi párbeszéd lehetőségei fotóhangmódszerek felhasználásával (423)
Réz-Nagy Zoltán | Elköteleződés – az önelvesztés és önmegtalálás átalakulásában | Mesék az ifjúsági és bibliaóránMesék az ifjúsági és bibliaórán (451)
Réz-Nagy Zoltán | Etikai kérdések (nem csak) filmvásznon | Filmek az ifjúsági óránaz ifjúsági órán (485)

ADVENTI ÉS BÖJTI SOROZAT
Bartha István | Adventi és böjti sorozat (515)

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
Petriné Chikán Katalin | Egymásra hangolódva | Családi istentiszteletek (537)

TÁBOROK
Böröczkyné Dózsa Lívia, Káldi Andrea, Kiss Judit, Pablényi Edina, Rókáné Varga Mónika, Szücsné Gergely Judit | „Műveld és őrizd” | Teremtésvédelmi tábor (573)
Barcsik Zoltán | Építsd fel a templomod! | Tábori tematika (594)

 

Az Engedjük hozzá című online könyv itt érhető el:

Engedjük hozzá – Evangéliku... by Osztály Gyülekezeti és Miss...

 

Engedjük hozzá | Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok
Főszerkesztő: Németh Zoltán, szerkesztette: Galambos Ádám
Gyülekezeti és Missziói Osztály, 2023

Az Engedjük hozzá című kiadvány PDF változata innen tölthető le.

Átláthatóan evangélikus

„Az áttetszővé váláshoz több erőre van szükség, mint a magamutogatáshoz." (François Varillon)

Kevés dologról hallani többet egyházunkban, mint a megújulásról. Ugyanakkor éppen megújulási kísérleteink tükrözik, hogy számunkra a megújulás csak úgy képzelhető el – és igaz ez a helyi kis közösségek esetében éppen úgy, mint egyházunk egészére nézve –, hogy lényegét tekintve semmi ne változzon, minden maradjon a régiben. Nincsen ebben semmi különös. Ilyen az, amikor a változást azok próbálják előidézni, akiknek változniuk kellene.

A Szentírásban a megújulás – végső soron szabadulás – mindig ítélet azokon, akiknek újulni, szabadulni kell. Isten nem velük és általuk, hanem rajtuk, vagyis ellenükben, velük szemben cselekszik. Demonstrálja rajtuk szeretetének hatalmát: a „nép”, a tanítványok, Jézus kortársainak jelentős része élükön a papokkal, a vallási és politikai vezetőkkel mindig az ellenérdekeltek szerepében akadályozói a megújulásnak, a szabadulásnak. Mi vezérelhette Jézus tanítványait, amikor élő sorfalként odaálltak Jézus és a gyermekeikkel érkező édesanyák közé, amikor tűzzel akarták felperzselni a samáriai falut, vagy amikor tiltakozásuknak adtak hangot a Jézusra váró szenvedés és halál hallatán? Úgy tűnik, hogy ezekben a – gyakran kimondottan fenyegető – akadállyá válásaikban nagy szerepet játszott a hamis önértelmezésük. A saját szerepük totális félreértése. Azt gondolták magukról, hogy Isten országa velük és általuk valósul meg. Azt gondolták, hogy nekik küldetésük és felhatalmazásuk van erre. Tulajdonképpen úgy gondolkodtak, mint ahogy mi gondolkodunk több mint kétezer évvel őutánuk.

Egy alig észrevehető hangsúlyeltolódással pünkösd eredeti üzenete könnyen az ellenkezőjébe fordul. Az alkalmatlanok alkalmassá válásává torzul a tanítványoknak szóló biztatás, hogy ne féljenek, a Szentlélek alkalmatlanságuk ellenére velük lesz, és megsegíti őket. A három év tanítványi idő Jézus mellett nemcsak az üzenet megértéséhez kellett a tanítványoknak, hanem önnön alkalmatlanságuk megtapasztalásához is. Hogy „el ne higgyék magukat” – ahogy egy idős lelkészkollégától hallottam az önhittség megfogalmazását –, hanem gyengeségükben képessé váljanak a Lélekben bízni. És ennek nagyon fontos tartalma, velejárója a gyengeségeink fel- és beismerése. A bűneinké is. Elsősorban a bűneinké. A bűnbánat nem kegyes gesztus, hanem felvállalása, láthatóvá tétele önmagunk és mások előtt mindannak, ami hiteltelenné és alkalmatlanná tesz minket Jézus szolgálatára. Ha ez nincs, akkor az evangélium hirdetését kiszorítja az a fáradozás, amellyel leplezni igyekezünk mindazt, amit nem szabad és nem lehet elrejteni: gyengeségeinket és bűneinket.

Ha meglenne bennünk az átláthatóságnak ez a bátorsága – ha ilyen értelemben vagyunk, leszünk láthatóan evangélikusok –, akkor minden a helyére kerülhetne. A bűnvallás nem kegyes külsőség lenne bűneink elrejtése érdekében, hanem olyan hiteles önfeltáró gesztus, amely az egyház falán látható repedésekre mutat, amelyeken így – és csakis így – átsugárzik a kegyelem. Pünkösd valóban pünkösd lenne, amiben visszatalálnánk az alkalmassá válás kísértésétől szolgálatunk eredményességének alkalmatlanságunk ellenére való megtapasztalásához. És végre befejezhetnénk egyházunk, szolgálatunk értékének demonstrálását, és átadhatnánk a helyet annak, ahogy Isten demonstrálja rajtunk megújító, szabadító szeretetének hatalmát.

A 2023/24-es munkaév gyülekezeti alkalmai, istentiszteletei, hittanórái keretében legyen bátorságunk – hitünk, bizalmunk – ehhez a transzparenciához, amely a szolgálatunkban előttünk járó Jézust nem kitakarja, hanem láthatóvá teszi. Kívánom, hogy tapasztaljuk meg az átláthatóság felszabadító örömét. Köszönet mindazoknak a szolgálattevőknek, akik gyülekezeti termek, templomok, tantermek küszöbét átlépve a Názáreti Jézust láthatóvá teszik. Köszönet a kötet szerzőinek, akik ehhez az átláthatósághoz bátorító segítséget nyújtanak.

Németh Zoltán, a gyülekezeti és missziói osztály osztályvezetője